Menu

Freelance redacteur voor Fundeon

Kenniscentrum voor bouw en infra

Fundeon was het kenniscentrum voor bouw en infra en daarmee de schakel tussen (middelbaar) beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

“We dragen bij aan betere opleidingen, meer en beter vakkundig personeel en zorgen daardoor voor betere bedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. In opdracht van het ministerie van OCW onderhouden wij de mbo-kwalificatiestructuur voor de bouw en infra en erkennen we leerbedrijven. Namens de bedrijfstak ontwikkelen we lesmethodes voor mbo-opleidingen, adviseren we werkgevers en werknemers over scholings- en loopbaanmogelijkheden en keren we sectorale tegemoetkomingen uit aan bedrijven die investeren in het opleiden van nieuwe vakmensen.”

Fundeon heet tegenwoordig Volandis.

Op pad voor Fundeon

Johan Koning namens Fundeon aanwezig bij Girlsday
(foto: Vincent van den Hoogen)
Voor het magazine ‘Opbouwend’ van Fundeon bezocht ik een voorlichtingsbijeenkomst van bouwbedrijf Huybregts Relou in Son, speciaal georganiseerd voor meisjes. De roze bouwhelmen kwamen prominent terug in de reportage.[/caption]

Werkzaamheden als freelancer voor Fundeon:

  • Lange en korte interviewverhalen
    • Op locatie
    • Telefonisch
  • Projectbeschrijvingen
  • Reportages

Voorbeelden van producties voor Fundeon (PDF)