Menu

Webteksten voor Zorg Centraal Nederland

Eigen smoel door de Methode LetterLuck

Directeur Karima Bahri van Zorg Centraal Nederland uit Arnhem benaderde me in 2020 met de vraag of ik haar wilde helpen met haar nieuwe website. Niet alleen had ze goede teksten nodig, ook wilde ze graag een goede indeling van de site. Die moest zowel voor bewoners en verwanten als voor verwijzers de noodzakelijke informatie bevatten.

Het stond al lang buiten kijf dat er een site moest komen voor het bedrijf, maar ook voor Karima gold: er waren zoveel dingen die eerder moesten, die belangrijker waren. Een ontwerper had ze eerder al wel aan de slag gezet, maar aan de teksten was ze nog niet toegekomen. Wel was haar duidelijk dat ze die niet zelf kon schrijven. Tenminste: niet alleen.

homepage zorg centraal nederland

De homepage van Zorg Centraal Nederland, waarvoor ik de teksten schreef.

De klik is er

Daar moest een tekstschrijver aan te pas komen. Eentje die vaker over de zorg had geschreven. Via collega Jeroen – we wisselen vaker contacten uit als één van onze agenda’s vol zit – kwam ze uiteindelijk bij mij terecht. Het klikte.

In haar eerste mail schreef ze:

Ik ben zoekende naar een tekstschrijver voor mijn website.
Ik heb een kleinschalige wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen en psychiatrische stoornissen.

Dus gingen we samen aan de slag. Na de uitgebreide kennismaking (online, via Teams) stelde ik vragenlijsten op voor Karima, maakte een zoekwoordenanalyse en een goede basisindeling voor pagina’s: de ‘op maat gemaakte standaardprocedure’ die ik Methode LetterLuck noem.

Gesmeerde samenwerking

Na een gesmeerde samenwerking waarbij we veelvuldig (via telefoon, Teams en mail) contact hadden, waren de webteksten klaar. En hoewel ik geen voorstander ben van een uitklapmenu op een site, is het een project dat ik graag deel als referentie op mijn website. De teksten geven Zorg Centraal Nederland een eigen smoel.

Of, zoals Karima het zelf uitdrukt:

Na de kennismaking hebben wij afspraken gemaakt. Duidelijkheid, erg fijn. Aan de hand van jouw vragenlijst heb jij voor mij de teksten geschreven, en wat een mooi resultaat. Precies wat ik bedoel met mijn gevoel heb je het geschreven.
Steeds weer als ik het lees vervul ik met trots!”

Een mooi project om aan te werken, precies passend binnen mijn specialisme als tekstschrijver voor de zorg.

Andere projecten als tekstschrijver voor de zorg

Als tekstschrijver schrijf ik graag over de zorg. Hier een paar voorbeelden.