Menu

Redacteur & interviewer Schone Lucht Akkoord

– schrijven in opdracht van Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat

logo ministerie Infrastructuur & WaterstaatIn opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat schrijf ik artikelen voor de website (en de nieuwsbrief) van het Schone Lucht Akkoord.
Werk waar een mooie combinatie in zit van mijn focusgebieden bouw en infra, logistiek en vervoer en mijn ambitie om te schrijven over duurzame, groene en ecologische onderwerpen.

En een opdrachtgever om trots op te zijn. Een schone lucht en groene, duurzame omgeving gaat ons immers allemaal aan.

Wat is het Schone Lucht Akkoord?

Hoewel ik het zelf als schoneluchtakkoord zou schrijven, gebruikt het Ministerie van I&W de term zoals hierboven geschreven, afgekort tot SLA.

Op de website krijgt het Schone Lucht Akkoord de volgende betekenis mee:
logo schone lucht akkoordHet doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. ‘Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven’, aldus toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Zij plaatste namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 13 januari 2020 als eerste haar handtekening onder het akkoord. Daarna hebben 9 provincies en 35 gemeenten eveneens hun handtekening geplaatst. Inmiddels hebben alle 12 provincies en al 90 gemeenten het akkoord getekend. Gemeenten die het akkoord nog niet hebben ondertekend maar wel willen meedoen kunnen zich op elk moment aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord.
Deelnemers kunnen cofinanciering krijgen voor projecten via de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUkSLA).

Mijn werk voor het SLA

Voor het Schone Lucht Akkoord werk ik mee aan de website en aan de digitale nieuwsbrieven, die vrijwel iedere maand uitkomen. In die nieuwsbrieven publiceren we relevante nieuwsberichten die te maken hebben met de luchtkwaliteit (van overheidsbeleid tot aankondigingen van evenementen. Daarnaast komen beleidsbepalers aan het woord, meestal gedeputeerden of wethouders. Zij vertellen waarom hun gemeente of provincie het SLA ondertekende en ze verhalen over de initiatieven die ze ontplooien om de lokale lucht schoner te krijgen.

Ik schrijf een groot aantal van deze zogenaamde Puike Praktijkvoorbeelden. Ze komen niet alleen in de nieuwsbrief terecht, maar krijgen uiteraard ook een plaats op de website.

Verder help ik de vaste samensteller van de nieuwsbrief, collega-tekstschrijver Corianne Roza, met haar werk. En ik vervang haar bij afwezigheid.

Voorbeelden van artikelen die ik voor het Schone Lucht Akkoord schreef