Menu

Zorg in Huis

Schrijven van verschillende teksten, adviseren en meedenken over strategie.

Zorg in Huis, tekstschrijver Johan KoningZorg in Huis is een initiatief dat vanuit de Achterhoek en Twente zorgmedewerkers, mantelzorgers en ouderen wil ontlasten en helpen. Dat doen ze door te bemiddelen in inwonende hulpen. Voor dit nieuwe zorgbedrijf ben ik vanaf het begin – in 2021 – de tekstschrijver.

Ik schreef de teksten voor de website, die in april 2021 online ging. Uiteraard gebruikte ik daarvoor weer de Methode LetterLuck voor.

Daarbij hadden we heel veel aandacht voor de altijd belangrijke Over Ons-pagina en zeker ook de pagina over hoe Zorg in Huis werkt.

Copy folder

Naast de websiteteksten, schreef ik ook de copy voor de informatiefolder van het zorginitiatief. Een folder die verspreid wordt via bijvoorbeeld (huis)artsen, fysiotherapeuten en andere dienstverleners waar regelmatig ouderen over de vloer komen, zoals notarissen, bedoeld voor zowel familie, vrienden en kennissen van ouderen als van en voor mantelzorgers.

Een folder met veel verschillende doelgroepen, dus.

Brieven

Heel belangrijk voor Zorg in Huis: hoe benaderen we (huis)artsen, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties en andere zorgverleners, om ze uit te leggen wat het initiatief inhoudt én hoe er valt samen te werken. Want dat is de kern van de boodschap: Zorg in Huis zoekt nadrukkelijk de samenwerking.

Samen met de initiatiefnemer van Zorg in Huis heb ik daar dan ook ontzettend veel tijd aan besteed – in coronatijden betekende dat veel overleggen via Teams.

Advertentie en eindredact(z)eur

Copywriting op de vierkante centimeter: om mensen te attenderen op Zorg in Huis, adverteert het bedrijf in lokale en regionale media. Ook hier mocht ik aan meewerken. Dat gold eveneens voor de eindredactie en correctie van verschillende artikelen in diezelfde huis-aan-huisbladen, als eindredact(z)eur.

Opdrachtgevers waar ik brieven voor schreef.